Mapa strony | Język: Polski (Polish)
Teraz jesteś na podstronie » Produkty » Koparki ssące RSP  
[es1.jpg]
[koparki.jpg]
[rsp-ese-3.jpg]
[rsp-ese-6.jpg]
[rsp-ese-8.jpg]
[rsp-obszar-zastosowania.jpg]

Promocje:
Maszyny używane:
Aktualności:

Koparki ssące RSP

Koparki ssące RSP

Katalog koparek RSP Koparki przyszłości

Zapraszamy na stronę poświęconą koparkom ssącym RSP   <== więcej tu.

Budowa koparki ssącej RSP

TECHNOLOGIA

Ta konstrukcja, zwana często super odkurzaczem może być jednostką samobieżną lub montowaną na podwoziu samochodu ciężarowego. To doskonałe rozwiązanie wykorzystywane jest w wielu gałęziach przemysłu, poczynając od przemysły ciężkiego, poprzez budownictwo, aż po ochronę środowiska. Dostępne są wersje mniejsze na podwoziach o DMC 7,5 t i 12 t oraz większe na podwoziach o DMC 18 t, 26 t, 32 t. Głównym elementem maszyny jest wentylator wytwarzający podciśnienie do 55 000 Pa. Powstały strumień powietrza o wydajności do 44 000 m3/h zasysa urobek  i transportuje do zbiornika. Możliwe jest pokonanie odległości ssania aż do 200 m w poziomie i aż do 60 m w pionie zależności od rodzaju materiału. Materiał zasysany oddzielony od strumienia powietrza osadza się w zbiorniku. Powietrze jest osuszane i oczyszczane w komorze separacyjnej. Zanieczyszczania pylaste wyłapywane są przez układ filtrów, a oczyszczone powietrze zostaje uwolnione na zewnątrz. Zarządzenie wszystkimi funkcjami koparki ssącej odbywa się przy użyciu zdalnego sterowania radiowego. Specjalnie zaprojektowane wentylatory o dużej mocy z bardzo dokładnym systemem separacji zapewniają stałą i wysoką wydajność pracy. Zwarta i mocna konstrukcja koparek ssących gwarantuje długą żywotność, dużą skuteczność i bezawaryjną pracę.

ZASTOSOWANIE

Koparki ssące znajdują zastopowanie w następujących gałęziach gospodarki:

  • Przemysł ciężki (wydobywczy, petrochemiczny, chemiczny, itp.)
  • Budownictwo drogowe i kolejowe (budowa i eksploatacja dróg, mostów, tuneli, wiaduktów a także budowa i eksploatacja rurociągów)
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Przemysł ciężki wykorzystuje urządzenie te do wszelkich prac czyszczących, konserwacyjnych i porządkowych, a także przy usuwaniu skutków katastrof.

W budownictwie koparki ssące stosowane są przy wykonywaniu bieżących prac związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg, wiaduktów i tuneli, czyszczeniem i odmulaniem rowów, poboczy, pasów rozdzielających drogi, równaniem poboczy, a także wykonywaniem innych robót ziemnych i drogowych oraz myciem powierzchni poziomych i pionowych. Ważną rolę odgrywają również podczas usuwania skutków katastrof i wypadków drogowych.

W zastosowaniach komunalnych pojazdy te doskonale sprawdzają się podczas wykonywania prac czyszczenia przepompowni, separatorów, osadników, studni, silosów, bunkrów, a także czyszczenia kolektorów sanitarnych, deszczowych i melioracyjnych oraz podczas usuwania awarii w infrastrukturze podziemnej. Dzięki temu eliminujemy ryzyko uszkodzenia rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, a także przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. Jak wielkie szkody może uczynić koparka budowlana, wykonując wykop w miejscu awarii, najlepiej wie chyba każdy eksploatator sieci.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada cyklonu

W oddzielaczu cyklonowym wypełnione materiałem powietrze będące nośnikiem wprawiane jest w ruch obrotowy w wyniku własnej prędkości przepływu oraz odpowiedniej konstrukcji oddzielacza. Działające na cząsteczki siły odśrodkowe przyspieszają je radialnie w kierunku zewnętrznym. Na ściance zewnętrznej znajdujące się w strumieniu powietrza cząsteczki wytracają w wyniku tarcia swoją energię kinetyczną i opadają w dół do strefy gromadzenia. Oczyszczony strumień powietrza kierowany jest rurą wznośną centralnie do góry.

Oddzielanie grawitacyjne

Oddzielanie materiału od medium transportującego następuje w wyniku tego, że siła ciężkości oddzielanych cząsteczek jest większa niż energia medium nośnego. W koparkach ssących RSP odbywa się to po pierwsze dzięki uspokojeniu powietrza w pojemniku zbiorczym, a także w wyniku odwrócenia kierunku przepływu, za czym cząsteczki ze względu na swoją bezwładność nie są w stanie podążyć i opadają w dół. Taki efekt fizykalny wykorzystywany jest w znajdującej się z tyłu komorze oddzielania koparki ssącej RSP.

Metoda strumienia rozrzedzonego

Metoda strumienia rozrzedzonego nazywana czasem też transportem lotnym charakteryzuje się tym, że medium transportującym jest duży, szybko przepływający strumień powietrza, którego prędkość umożliwia transport materiału. Ilość transportowanego materiału jest jednakże niezmiernie mała w stosunku do ilości medium transportującego. Opatentowana międzynarodowo zasada ssania RSP gwarantuje najwyższą separację grawitacyjną, najmniejsze obciążenie filtrów i tym samym niezmiennie wysoką wydajność ssania.

BEZPIECZEŃSTWO

System detekcji gazu z dwoma czujnikami

Zapewnia jeszcze bezpieczniejszą pracę przede wszystkim w rejonach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, jak w rafineriach, przy instalacjach chemicznych i instalacjach przemysłowych, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Za pomocą dwóch czujników stale mierzone i analizowane jest stężenie gazu w zasysanym powietrzu i otaczającym powietrzu. Osiągnięcie poziomu wstępnego ostrzegania (20% DGW) wyzwala sygnał optyczny i akustyczny. Przy osiągnięciu progu alarmu głównego (40% DGW) następuje kompletne wyłączenie pojazdu. Analizowane są wszystkie gazy palne oraz wodór. W zakresie dostawy zawarty jest ponadto miernik ręczny wraz ze stacją ładowania

System uziemienia

Zapewnia jeszcze bezpieczniejszą pracę przede wszystkim w rejonach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, jak w rafineriach, przy instalacjach chemicznych i instalacjach przemysłowych, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Wszystkie elementy zabudowy połączone są ze sobą giętkimi przewodami uziemiającymi. Z centralnego punktu uziemienia wyprowadzony jest kabel uziemiający do tyczki uziemiającej, którą należy ręcznie wbić w ziemię. Elektroniczny układ dozorowania stale kontroluje jakość tego połączenia z ziemią. Prawidłowość funkcjonowania oraz usterki i błędy sygnalizowane są optycznie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska jest najważniejszym zadaniem człowieka. Mimo to często dochodzi do katastrof niemożliwych do przewidzenia. W tym obszarze można wiele zdziałać technologią ssącą RSP. Zalicza się do tego odsysanie skażonych gruntów, plam ropy na zbiornikach wodnych lub oczyszczanie kanałów ściekowych i rowów drogowych po wypadkach. Katastrofy naturalne często pozostawiają ślady spustoszenia. Koparka ssąca szybko i skutecznie usuwa z ulic, placów i dachów domów popiół wulkaniczny, gruby żwir, błoto lub masy śniegu.

W praktyce przedsiębiorstwa nie są w stanie przeanalizować, jakie zanieczyszczenia znajdują się w gruncie. Dzięki bezkontaktowemu wydobywaniu materiałów minimalizuje się zagrożenia dla ludzi i środowiska. Dzięki opróżnianiu do zbiorników osadowych następuje szybkie i czyste usuwanie skażonego materiału

 

USUWANIE AWARII

Szybkie wykonywanie napraw uszkodzonych instalacji zaopatrujących to podstawowe wymaganie wielu operatorów sieci. Kompletne wyposażenie koparek ssących RSP wraz z najprzeróżniejszym dodatkowym osprzętem umożliwia szybkie i samowystarczalne użycie. Dzięki temu znacznie szybciej można przywrócić niezawodność zasilania.

W wypadku pęknięć rur możliwe jest odsłonięcie uszkodzonej instalacji nawet przy dalszym wypływie wody. Duży strumień powietrza zapewnia natychmiastowe odessanie wypływającej wody, co pozwala na bezproblemowe wykonanie robót naprawczych. Nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych pomp do brudnej wody.

Miejsca uszkodzeń izolacji lub usterki w mufkach łączących można bardzo szybko i nie powodując uszkodzeń wysondować koparką ssącą. Sam strumień powietrza ssącego nie stanowi zagrożenia dla układanych w ziemi systemów instalacji. Cienkie przewody energetyczne lub telekomunikacyjne stanowią niewielką powierzchnię parcia i tym samym działająca na nie siła jest niewielka, natomiast przewody i rury dużych rozmiarów są bezpieczne ze względu na ich stabilność własną.

Odkopywanie uszkodzonych instalacji gazowych stanowi ekstremalnie wysokie ryzyko dla pracujących ludzi i środowiska. Wybuchowa mieszanka gazów i powietrza z otoczenia powstaje jednakże wyłącznie przy zawartości gazu od 4 do 16 procent. Dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza w technologii koparek ssących możliwość powstawania atmosfery wybuchowej redukowana jest do minimum, co pozwala na bezpieczną pracę nawet przy nieszczelnych instalacjach gazowych. Opcjonalny system ostrzegania przed gazem stale kontroluje stężenie gazu, co jeszcze bardziej przyczynia się do bezpieczeństwa pracy.

Koparki ssące RSP można uniwersalnie i efektywnie stosować do oczyszczania dużych powierzchni, komór osadnikowych lub do odsysania materiału pod przenośnikami taśmowymi.

Wyślij zapytanie Wygeneruj PDF Wydrukuj tę stronę