Mapa strony | Język: Polski (Polish)
Teraz jesteś na podstronie » Produkty » Korki zatykające  
Promocje:
Maszyny używane:
Aktualności:

Korki zatykające

Zablokowanie rur, studzienek i innych elementów w kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych wymaga zastosowania specjalnych produktów zwanych korkami.

Firma KanRo Ltd posiada w swojej ofercie dwa rodzaje korków służących do blokowania rur i kanałów.

Korki pneumatyczne

Katalog korków

Budowa
Pneumatyczne korki zatykające i przepływowe firmy Vetter zbudowane są z wysokoodpornego wielowarstwowego materiału kauczukowego, wzmocnionego kordem stalowym lub kevlarowym. Rury wewnętrzne korków przepływowych zbudowane są z wysokoodpornego polietylenu. Możliwe jest stosowanie korków w zakresie temperatur od -55°C do +85°C. Wielowarstwowa struktura korka z wkładką wzmacniającą umożliwia rozciągliwość w średnicy do 100% i zapobiega rozszerzalności liniowej. Wszystkie korki sprawdzane są pod 1,3 - krotnym nadciśnieniem roboczym.

Korki mogą być napełniane z butli sprężonego powietrza 200 lub 300 bar, ze stacjonarnej sieci sprężonego powietrza, przy użyciu urządzeń do napełniania opon, kompresora budowlanego lub pompki powietrznej (ręcznej lub nożnej).

Zastosowanie
Korki pneumatyczne (podobnie jak mechaniczne) mają zastosowanie w bardzo wielu różnego rodzaju pracach, mianowicie:

 • Przy naprawach uszkodzonych odcinków przewodów rurowych bez konieczności wyłączenia danego rurociągu,
 • Przy sprawdzaniu szczelności nowo wybudowanych lub modernizowanych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • Podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji,
 • Przy zamykaniu studzienek kanalizacyjnych i przewodów rurowych,
 • Przy zamykaniu otworów wlewowych wszelkich zbiorników,
 • Przy pracach związanych z kamerowaniem odcinków rur kanalizacyjnych,
 • W spiętrzaniu wody gaśniczej.

Zakresy stosowania:
Przy zastosowaniu pneumatycznych korków firmy Vetter możliwe jest szybkie zamknięcie rury lub studzienki kanalizacyjnej. Korki przepływowe mogą być stosowane z adapterem obejściowym dla bocznego przeprowadzenia cieczy w kanałach lub z adapterem kontrolnym do sprawdzania szczelności przewodów rurowych.

Wersje standardowe korków zatykających i przepływowych wytrzymują przeciwciśnienie 1 bara (10 metrów słupa wody).

Wymiary
Korki firmy Vetter występują w 10 wielkościach standardowych w zakresie średnic 10 – 1400 mm oraz 12 wielkości specjalnych w zakresie średnic: 25 - 2400 mm. Obok przekroju kołowego występują również wersje o przekroju jajowym. 

Korki mechaniczne

Budowa
Mechaniczne korki składają się z dwóch stalowych blach dociskowych z otworem przelotowym, uszczelki gumowej i śruby dociskowej. Poprzez docisk blach zwiększa się średnica uszczelki gumowej. Wielkość otworu przelewowego ½" w korkach o średnicy 70 i 80 mm oraz ¾" w pozostałych.

Występują następujące wielkości korków mechanicznych odpowiadające średnicom zatykanych rur: 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250 i 300 mm.

Zastosowanie
Korki mechaniczne (podobnie jak pneumatyczne) mają zastosowanie w bardzo wielu różnego rodzaju pracach, mianowicie:

 • Przy naprawach uszkodzonych odcinków przewodów rurowych bez konieczności wyłączenia danego rurociągu,
 • Przy sprawdzaniu szczelności nowo wybudowanych lub modernizowanych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • Podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji,
 • Przy zamykaniu studzienek kanalizacyjnych i przewodów rurowych,
 • Przy zamykaniu otworów wlewowych wszelkich zbiorników,
 • Przy pracach związanych z kamerowaniem odcinków rur kanalizacyjnych,
 • W spiętrzaniu wody gaśniczej.

Zalety
Zaletą stosowania korków mechanicznych jest to, że można je zastosować bez posiadania jakiegokolwiek dodatkowego osprzętu. Ich rozmiary są niewielkie, dzięki czemu powinny znajdować się na wyposażeniu każdego pogotowia kanalizacyjnego i być stosowane jako sprzęt szybkiego reagowania.

Wyślij zapytanie Wygeneruj PDF Wydrukuj tę stronę